Lyn

Offentlige / kommersielle tjenester

Automatisk registrering av lyn/torden har blitt gjort i mange år. I Norge er det SINTEF som drifter det største og mest nøyaktige systemet. Systemet består av flere detektorer som leverer data til en server for posisjonsberegning av lyn. Det brukes såkalt krysspeiling. For å få tilgang til disse opplysningene må man kjøpe dyre abonnement på de tjenestene en vil ha tilgang til. De tilbyr blant annet varsling ved torden og kart som viser hvert enkelt lynnedslag. Prisene er svært høye, og det er derfor kun de som har mest nytte av dette har råd til disse tjenestene. For priser på Sintef sine tjenester, se prislisten til Sintef. Utenom Sintef systemet finnes det noen utenlandske tjenester. For eksempel Wetterzentrale . Denne er gratis og dekker mange land. Data som blir vist er forsinket med 1-1,5 time.

Privateide systemer

Utenom dette finnes det lyndetektorer eid av privat personer og/eller organisasjoner. Det er mulig å bruke en slik detektor alene eller ved å delta i krysspeiling ved å sende data til en sentral server. Med en detektor vil posisjonen til svake lyn blir registrert for langt borte. Sterke lyn vil bli registrert for nære. Dette fordi en enkelt detektor baserer seg på signalstyrke og signalformen for å beregne hvor lynet er. Retningen er forholdsvis nøyaktig.

En krysspeilingsfunksjon gjør det mulig å benytte flere målestasjoner for å forbedre nøyaktigheten. Da vil alle registrere i hvilken retning lynet er i forhold til mottakerstasjonen. Krysspeilingen forgår ved at hver mottakersatsjon sender informasjon til en server som beregner mer nøyaktig posisjon. Når man har flere detektorer spredt utover, og alle har korrekt retning, vil lynet være der alle retningene krysser hverandre. Derav ordet krysspeiling.

Link til siden som viser krysspeiling i europa.

Historikk for denne siden

Denne siden for lynnedslag ble opprinnelig satt opp våren 2004 da lyndetektoren ble flyttet til meg. Lyndetekoren består av en PC med et spesielt kort i, en liten antenne og Nexstorm programmet fra Astrogenic. Denne siden viste da et kart med prikker for hvert lyn som ble regisrtert av denne detektoren. Lyndetektoren er fortsatt plassert hos meg i Auren 34 på Brusand.

I 2005 oppgraderte eieren Nexstorm programmet og ble med på krysspeilingen som var en ny funksjon det året. Det ble laget nye sider på denne adressen: weather.brusand.net . Den nye siden vedlikeholdes av Arnt Inge Bøe som er eier av detektoren. De nye sidene finnes både på Norsk og Engelsk. I tillegg til det vanlige lynbildet er det lagt til en javaversjon og en strikestar versjon.

Eksempel på bilde fra den detektoren som er plassert hos meg: Lynkart